Prijsuitreiking beginnende jeugd met sponsor HaarmanBICT

Ook de jonge jeugd doet mee

Mooie cheque gewonnen!

In actie

Lid worden

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Van jong tot oud, man of vrouw en voor ieder nivo is tafeltennis een fantastische sport. U bent van harte welkom om drie keer mee te trainen om te zien of tafeltennis iets voor u is. Daarna beslist u of u lid wilt worden. Leden van t.t.v. Vries worden automatisch aangemeld bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor een basislidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt onafhankelijk van de aanvangsdatum aangegaan voor een kalenderjaar. Lidmaatschap van de vereniging gaat men aan voor een periode van een half jaar (jan. t/m juni en juli t/m dec.) met stilzwijgende verlenging voor het daaropvolgende half jaar.

Het aangemelde lid blijft contributie verschuldigd aan de vereniging tenzij schriftelijk of via de mail is opgezegd bij de penningmeester van de vereniging tenminste één maand voor 1 juli of 1 januari. Het lidmaatschap van de NTTB zal beëindigd worden per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Van alle leden wordt verwacht dat zij actief deel zullen nemen aan acties ten behoeve van de clubkas en ouders van competitie spelende jeugdleden en seniorleden zullen gevraagd min. één zaaldienst per half jaar te “draaien” en/of deel te nemen aan een commissie of aan coachingsactiviteiten.

Contributie:

o Basislidmaatschap NTTB €18,70 per kalenderjaar (2016)

o Basislidmaatschap jeugd t/m 17 jaar €56,00 per half kalenderjaar

o Extra training op maandag €40,00 per half kalenderjaar

o Basislidmaatschap volwassenen €70,00 per half kalenderjaar

Denkt u erover om zich aan te melden bij TTV Vries en wilt u drie keer gratis mee komen trainen? Gebruik dan s.v.p. onderstaand formulier of neem contact op via het contactformulier.

Naam *

Voornaam

Achternaam

Adres *

Woonplaats *

Postcode *

Geboortedatum *

Telefoonnummer *

E-mail adres *

Overige informatie

* Velden met een ster zijn verplicht