Lid worden

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Van jong tot oud en voor ieder niveau is tafeltennis een fantastische sport. U bent van harte welkom om een aantal keer vrijblijvend mee te trainen om te zien of tafeltennis iets voor u is. Daarna beslist u of u lid wilt worden. Leden van TTV Vries worden automatisch aangemeld bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor een basislidmaatschap. Lidmaatschap van de vereniging gaat men aan voor een periode van een half jaar (jan. t/m juni en juli t/m dec.) met stilzwijgende verlenging voor het daaropvolgende half jaar.

Het aangemelde lid blijft contributie verschuldigd aan de vereniging tenzij schriftelijk of via de mail is opgezegd bij de penningmeester van de vereniging tenminste één maand voor 1 juli of 1 januari. Van alle leden wordt verwacht dat zij actief deel zullen nemen aan acties ten behoeve van de clubkas.

Contributie:

Kennismakingslidmaatschap jeugd (1x)

€30,00 voor 3 maanden

Kennismakingslidmaatschap senioren (1x)

€40,00 voor 3 maanden

Basislidmaatschap jeugd t/m 17 jaar

€64,10 per half kalenderjaar + € 10 per half jaar NTTB

Basislidmaatschap senior > 18 jaar

€80,60 per half kalenderjaar + € 10 per half jaar NTTB

Extra training op donderdag(jeugd/senior)

€40,00 per half kalenderjaar

Competitie jeugd

€24,00 per half jaar (inclusief NTTB)

Competitie senior

€33,50   per half jaar (inclusief NTTB)

Denkt u erover om zich aan te melden bij TTV Vries? Kom dan gerust een keer langs bij een training of tijdens vrij spelen en/of stuur een mail naar info@ttvvries.nl