Lid worden

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Van jong tot oud, man of vrouw en voor ieder niveau is tafeltennis een fantastische sport. U bent van harte welkom om drie keer mee te trainen (twee keer voor Oldstars) om te zien of tafeltennis iets voor u is. Daarna beslist u of u lid wilt worden. Leden van t.t.v. Vries worden automatisch aangemeld bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor een basislidmaatschap. Lidmaatschap van de vereniging gaat men aan voor een periode van een half jaar (jan. t/m juni en juli t/m dec.) met stilzwijgende verlenging voor het daaropvolgende half jaar.

Het aangemelde lid blijft contributie verschuldigd aan de vereniging tenzij schriftelijk of via de mail is opgezegd bij de penningmeester van de vereniging tenminste één maand voor 1 juli of 1 januari. Van alle leden wordt verwacht dat zij actief deel zullen nemen aan acties ten behoeve van de clubkas. Seniorleden en ouders van competitie spelende jeugdleden zullen gevraagd deel te nemen aan een commissie of aan coachingsactiviteiten.

Contributie:

Kennismakingslidmaatschap jeugd (1x)

€30,00 voor 3 maanden

Kennismakingslidmaatschap senioren (1x)

€40,00 voor 3 maanden

Basislidmaatschap jeugd t/m 17 jaar

€60,00 per half kalenderjaar + € 9,76 per half jaar NTTB

Basislidmaatschap senior > 18 jaar

€75,50 per half kalenderjaar + € 9,76 per half jaar NTTB

Extra training op vrijdag (jeugd/senior)

€40,00 per half kalenderjaar

Competitie jeugd

€23,50 per half jaar (inclusief NTTB)

Competitie senior

€32,50   per half jaar (inclusief NTTB)

Denkt u erover om zich aan te melden bij TTV Vries en wilt u drie keer gratis mee komen trainen? Stuur dan een mail naar info@ttvvriesl.nl